-19%
, ,

Özel Öğrenme Güçlüğü ( ÖGTE ) Sertifikası

(4 müşteri değerlendirmesi)
Devlet Üniversitesi Onaylı Sertifika

Özel Öğrenme Güçlüğü ( ÖGTE ) Sertifikası Programı geçerlilik ve güvenirliği test edilmiş 6 adet bağımsız ölçekten ( Dinleme, Konuşma, Okuma, Yazma, Matematik ve Muhakeme ) oluşmaktadır. Bu ölçeklerin tanımlarında belirtilen;  alanlarının her birisi ABD Eğitim Bakanlığı ve Öğrenme Güçlükleri Ulusal Birleşik Komite tarafından tanınmıştır. Hemen Kayıt İçin +90 530 354 96 66

1,450.00  1,799.00 

E-Devlette Sorgulanabilir Sertifika %100 Öğrenme Garantisi Üniversite Onaylı Sertifika En Uygun Fiyat, En Kapsamlı Eğitim

Özel Öğrenme Güçlüğü ( ÖGTE ) Sertifikası Programı geçerlilik ve güvenirliği test edilmiş 6 adet bağımsız ölçekten ( Dinleme, Konuşma, Okuma, Yazma, Matematik ve Muhakeme ) oluşmaktadır. Bu ölçeklerin tanımlarında belirtilen;  alanlarının her birisi ABD Eğitim Bakanlığı ve Öğrenme Güçlükleri Ulusal Birleşik Komite tarafından tanınmıştır.

Öğrenme güçlüğü; çocuğun okuma-yazma, matematik-aritmetik beceriler, konuşma dinleme, akıl yürütme yeteneğini kazanma ve kullanabilmesinde yaşadığı zorluk olarak tanımlanır. Amerika Birleşik Devletleri’nden, Donald D. Hammill ve Brian R. Bryant isimli akademisyenler öncülüğünde oluşturulmuş, Çocuklarda ve Ergenlerde İçsel İşlem Bozukluklarının Tanısında Bir Yöntem ön başlığı ile yayınlanarak, 1998 yılından itibaren kullanılmaya başlanmış bir envanterdir.

Öğrenme Güçlüğü Tanı Envanteri (ÖGTE)’nde her bir ölçek 15 maddeden oluşmaktadır. Bu maddeler öğrenme güçlüğü ile ilgili özellikle literatür kısmında öğrenme güçlüğünün nöropsikolojik özelliklerine odaklanan teorik yazılardan ve uygulama çalışmalarının kapsamlı bir şekilde incelenmesi sonucunda üretilmiştir. Davranışların uygunluğu alanında uzman olan ve alanında araştırma yapmış olan anket uzmanları tarafından onaylanmıştır.

Öğrenme güçlüğünün okul çağındaki çocuklarda görülme sıklığı oldukça fazla olmasına rağmen, ülkemizde tanılama dokümanlarındaki yetersizlik bu durumun üstünün örtülü olmasına sebep olmakta veya muhakeme (akıl yürütme) bozukluklarını mental retardasyon gibi yanlış tanılama yapılmaktadır.

Öğrenme Güçlüğü Tanı Envanteri (ÖGTE) Eğitiminin Amacı

Öğrenme güçlüğünün tanılama aşamalarını sağlıklı bir şekilde yapabilmeleri ve öğrenme güçlüğünün daha çok hangi alanda olduğunun tespit edilerek, doğru yönlendirmenin yapılmasını kolaylaştırma amacıyla kullanılır.

Öğrenme Güçlüğü Tanı Envanteri (ÖGTE), psikiyatrist, psikolog, psikolojik danışman, rehber öğretmen, özel eğitim uzmanı, konuşma dili patologları ve diğer mesleki uzmanların 8 ile 18 yaşları arasındaki öğrencilerde içsel işlem bozuklukları ve öğrenme güçlüklerini tanımlamalarına yardımcı olması için hazırlanmış bir derecelendirme ölçeğidir.

Öğrenme güçlüğünün okul çağındaki çocuklarda görülme sıklığı oldukça fazla olmasına rağmen, ülkemizde tanılama dokümanlarındaki yetersizlik bu durumun üstünün örtülü olmasına sebep olmaktadır. Bu sebepten dolayı eğitimi almak önemlidir.

Özel Öğrenme Güçlüğü Tanı Envanteri (ÖGTE) Çeşitleri

Öğrenme güçlüğü tanı envanteri (ÖGTE) Uygulama Yaşı: 8 yaş – 0 ay ile 17 yaş -11 ay
Öğrenme güçlüğü tanı envanteri (ÖGTE) Test Süresi: 10-20 dakika
Öğrenme güçlüğü tanı envanteri (ÖGTE) Uygulama: Bireysel
Öğrenme Güçlüğü Tanı Envanteri (ÖGTE) olarak dilimize kazandırılan anketin orijinal ismi Learning Disabilities Diagnostic Inventory (LDDI)’dır.

Öğrenme güçlüğü; okuma güçlüğü, yazma güçlüğü ve aritmetik güçlük olarak üç grupta ele alınır.

 • Okuma Güçlüğü ( Disleksi ):

En belirgin özelliği harfler ve kelimelerin karıştırılması ve tersten algılanmasıdır. Sözcükleri tanıyabilmelerine rağmen sesleri birleştirmekte güçlük yaşarlar. Okuma ve konuşmada zorluk yaşarlar. Okuma da yaşıtlarına göre daha geriden takip ederler. Bu yüzden sıklıkla ilkokula başladıktan sonra fark edilirler.

 • Yazma Güçlüğü ( Disgrafi ):

Sınıftaki yaşıtlarına göre yazması yavaştır, harf, hece, noktalama, gramer yanlışları yapar. Yazı yazarken boşluk bırakmaz veya bir kelimeyi birkaç parçaya bölerek yazar. Çoğunlukla ünlü harfleri atlarlar, ünsüzleri tersine çevirirler. Düzensiz bir yazıları vardır.

 • Aritmetik (Matematik) Güçlüğü:( Diskalkuli ):

Dört işlemi yapmakta zorlanır, problemin çözümüne gitmekte sıkıntı çekerler. Yavaştırlar, parmakla sayarlar. Aritmetikte kullanılan bazı sembol, işaret, terimleri anlamakta güçlük çeker veya karıştırırlar. Çarpım tablosunu ezberlemekte de zorluk yaşarlar.

Öğrenme Güçlüğü Çeken Çocuklar bütün bunların yanı sıra; ev ödevi yapma alışkanlığı, yön kavramları, zamana ilişkin kavramlar, sıraya dizme, sözel ifade, motor beceriler dediğimiz top oynama kaşık-çatal kullanma, makas kullanma gibi becerilerde de yaşıtlarına göre geri kalmaktadırlar.

Öğrenme Güçlüğü İle İlgili Yapılan Araştırmalarda disleksi üzerine yoğunlaşmaktadır. Sebebi, disleksinin diğer grup öğrenme güçlüklerine göre daha yaygın olması ve başarıyı daha çok etkilemesidir. Araştırmalar öğrenme güçlüğünün erkek çocuklarda daha sık rastlandığı görülmüştür.

Özel Öğrenme Güçlüğü ( ÖGTE ) Eğitimi Sertifika Programına Kimler Katılabilir?

 • Psikiyatrisler,
 • Psikolog,
 • Psikolojik Danışman,
 • Özel Eğitim Öğretmenleri ve Uzmanları,
 • Konuşma Dili Patologları,
 • Rehber Öğretmenler,
 • Zihinsel Engelliler Öğretmeni,
 • Aile Danışmanları,
 • Üstün Zekalılar Öğretmenleri,
 • Sınıf Öğretmeni,
 • Okul Öncesi Öğretmenleri,

Çocuk Gelişimi Öğretmeni ve bu bölümlerde okuyan 3. ve 4. sınıf öğrencileri ile benzer türde özel öğrenme güçlüğü tanısının nasıl kullanılacağı konusunda nicel ve nitel bilgileri yorumlayabilecek olan uygulayıcılar bu envanteri kullanabilirler.

Uygulayıcı sırasıyla derecelendirmeyi kimin yapacağını belirleyecek; derecelendirmenin düzgün bir şekilde yapıldığından emin olacak; sonuçları yorumlayarak paylaşacak ve tanı koyma, sınıflandırma ya da yerleşim kararları alacaktır.

Uygulayıcı kişi bireysel değerlendirmeyle yakından çalışır ve iyi bir dinleme, konuşma, okuma, yazma, matematik ve mantık bilgisine sahiptir. Genellikle hakem kişi maddelerin derecelendirmesinde öğrenciyi yakından tanıyan bir öğretmen, iyileştirici eğitim öğretmeni, konuşma dili patoloğu ya da diğer ilgili alanlarda uzmandır.

Özel Öğrenme Güçlüğü Tanı Envanteri Sertifika Programının İçeriği
 • Öğrenme güçlüğünü tanılama da Uygulanan Testler
  • Görsel öğrenme güçlüğü testi
   • Alfabe, gün ve ayları yazma
   • Tahtaya bakarak yazma
   • Sözcük eşleştirme
   • İşitsel öğrenme güçlüğü testi
  • Duyduğunu yazma
   • Kafiyeleme
   • Sözlü kelimelerle yazılı kelimeleri eşleştirme
   • İlk ve son harflerini yazma
   • Kelimenin ilk iki harfini yazma
   • Kelimenin son iki harfini yazma
   • Dikte yazım: (yazdırma)
   • Yazma öğrenme güçlüğü (disgrafi) testi
   • Matematik öğrenme güçlüğü(diskalkuli) testi

Öğrenme Güçlüğü Nedir?
Öğrenme Güçlüğünün Çeşitleri Nelerdir? (disleksi, discalculi, disgrafi)
Öğrenme Güçlüğü Tanı Envanteri (ÖGTE) kullanım ve uygulanışı
Öğrenme Güçlüğü Tanı Envanteri (ÖGTE) puanlanması ve yorumlanması

Özel Öğrenme Güçlüğü ( ÖGTE ) Sertifikası Programı Hakkında,
 • Katılım Ön Koşulu : Yok
 • Eğitim Süresi : 1 Ay
 • Eğitim Müfredatı : Test Eğitimi 
 • Eğitim Türü : Uzaktan Eğitim
 • Eğitime Ulaşım : 7/24 sürekli (Asenkron)
 • Sertifika Sınav Durumu : Var
 • Sınav Uygulama Şekli : Uzaktan Eğitim Sistemi
 • Sertifika Sınav Türü : Çoktan Seçmeli Test
 • Sertifika Sınav Soru Sayısı : 10
 • Sertifika Sınavı Başarı Puanı : Minimum 50 Puan 
 • Sertifika Sınav Hakkı : 5
 • Sertifika Veren Kurum : Üniversitesi
 • Sertifika Kapsam ve Geçerlilik Süresi : Uluslararası ve Ömür Boyu
 • Gönderilecek Belge : Devlet Üniversitesi Onaylı Sertifika

ÜCRET VE ÖDEME

 • Eğitim Ücretine : Eğitim, Sertifika ve KDV dahildir.
 • Kargo Bedeli : Alıcıya Ait
 • Ödeme Seçenekleri : Nakit / Havale – EFT / Bankamatik / Kredi Kartı
 • Kredi Kartına : 9 Taksit İmkanı

Koç Net Akademi Uzaktan Eğitim Sistemi Kullanımı

 • Kesin kayıt işlemlerini tamamlayan kursiyerlerimize kullanıcı adı ve şifreleri sms ve e-posta yoluyla gönderilecektir.
 • Kullanıcı adı ve şifre ile internet sitemiz üzerinden uzaktan eğitim sistemine giriş yapabilirsiniz.
 • Eğitim Videoları, ders dokümanları ve sınavınız sistemde yüklü bir şekilde olacaktır.
 • Eğitim süresi boyunca dilediğiniz saatte giriş yapıp dersleri izleye bilirsiniz.
 • Eğitim Videolarını tamamladıktan sonra Sınava giriş yapabilirsiniz.
 • Eğitim süresi dolmadan en geç 1 gün önce online sınavınızı gerçekleştirip eğitiminizi tamamlamış olmanız gerekmektedir.
 • Sınavdan başarısız olan kursiyerlerimize ücret almadan tekrar sınava giriş imkanı sunulmaktadır.
 • Sınav da başarılı olan kursiyerlerin Sertifikaları, 1 ay içerisinde belirlemiş oldukları adrese gönderilmektedir.

Özel Öğrenme Güçlüğü ( ÖGTE ) Eğitimi Sertifika Programına Katılmak İçin,

 

Sertifika Türü

Devlet Üniversitesi Onaylı Sertifika

4 yoruma göre

5.0 ortalama puan
4
0
0
0
0

Yorum Yap

 1. Bukle Gondol

  Harika bir eğitim danışmanları var eğitim bilgilendirmesi ve sizinle çok iyi ilgileniyorlar. İyi ki sizleri seçmişim

  Bukle Gondol

  • Erzurum Eğitim Sertifika

   Çok teşekkür ederiz Bukle Hanım

   Erzurum Eğitim Sertifika

 2. İlham Işık

  Sertifikam elime ulaştı çok teşekkür ederim

  İlham Işık

  • Erzurum Eğitim Sertifika

   Rica ederiz İlham Hanım

   Erzurum Eğitim Sertifika

 3. Seyfettin Doğramacı

  Eğitim içeriğinizi beğendim, eğitime dahil olmak istiyorum süreç nasıl ilerlemektedir öğrenebilirmiyim acaba

  Seyfettin Doğramacı

  • Erzurum Eğitim Sertifika

   seyfettin bey sitemiz üzerinden ÖGTE programımıza kaydınızı yapıyorsunuz ve kullanıcı adı sifreniz oluşturularak eğitime başlıyorsunuz.

   Erzurum Eğitim Sertifika

 4. Selenay Erdinç

  Çok faydalı bir eğitim oldu, danışanların ilgi ve alakaları da takdir edilmeye değer ellerinize sağlık 🙂

  Selenay Erdinç

  • Erzurum Eğitim Sertifika

   Teşekkür ederiz Selenay Hanım

   Erzurum Eğitim Sertifika

0
Erzurum Eğitim Sertifika