Objektif Testler Eğitimi Uzaktan Eğitim


2,800.00 

E-Devlette Sorgulanabilir Sertifika %100 Öğrenme Garantisi Üniversite Onaylı Sertifika En Uygun Fiyat, En Kapsamlı Eğitim

 

ÇOCUK OBJEKTİF TESTLERİ UYGULAYICI EĞİTİMİ

 

SON BAŞVURU TARİHİ : 24 EYLÜL 2022   CUMARTESi

 

Son 2 Kişilik Kontenjan Kalmıştır.

Öğrenci koçluğu ve eğitim danışmanlığı eğitiminde, objektif testlerin hangi amaçla, kaç yaş grubuna uygulandığı, nasıl uygulandığı, uygulanırken hangi materyaller kullanılır, nasıl puanlanır, değerlendirilir, grafikler nasıl yorumlanır ve nasıl raporlandığı bilgileri anlatılmaktadır.

Objektif testleri uygulayabilmek için üniversite onaylı bir  objektif testler sertifikasına sahip olmak gerekmektedir. Objektif testler geçerlilik ve güvenilirlik çalışmaları yapılan bilimsel testlerdir. Objektif testler, okul ortamında, hastane ortamında ve psikolojik danışmanlık merkezlerinde uygulanabilmektedir.

 

OBJEKTİF TESTLERİ UYGULAYICI EĞİTİMİ AMACI


Çocuk ya da yetişkinleri objektif olarak değerlendirmek için geçerliliği güvenirliliği yapılmış standartlar testlerle bilimsel olarak değerlendirmek amaçlanır. Bu değerlendirmede zeka, kişilik , dikkat, algı gözlemlenebilir. Çocuklarda gelişim haftalık olarak takip edilebilir.

 

OBJEKTİF TESTLERİ UYGULAYICI EĞİTİMİ İÇERİĞİ


Catell 2-A

Catell 3-A

Gessel Testi

Good Enough

Peabody Resim Kelime Eşleştirme Testi

Metropolitan Okul Olgunluğu Testi

Frostig Gelişimsel -Görsel Algı Testi

Benton Görsel Bellek Testi

Ankara Gelişim Tarama Envanteri

Porteus Labirent Testi

Bender Gestalt

 

 

 

OBJEKTİF TESTLERİ HAKKINDA BİLGİLER

 

Porteus Labirentleri Testi: Çocuk ve yetişkinlere uygulanan zekanın özel bir şeklini ölçen, kullanımı yaygın bir zeka testidir.

 

Catell 2 A Zeka Testi:  7 yaş 6 ay ile lise dönemi çocuklara uygulanan zeka testidir.

 

Catell 3 A Zeka Testi: Üniversite öğrenimi almış bireylere uygulanan zeka testidir.

 

Good Enough: Çocuğun çizdiği insan resmi ile zekasının tespit edilebildiği, özel bir çeşit zeka Testidir.

 

Ankara Gelişim Tarama Envanteri: 0-6 yaş çocukların gelişimini değerlendiren, gelişimin normal mi yoksa yaşıtlarına göre geri mi olduğuna cevap verebilen bir gelişim testidir.

 

Peabody Resim Kelime Eşleştirme Testi: 2-11 yaş arası çocukların alıcı dil yaşının tespit edilebildiği, konuşma bozukluğu ve sözel ifadeye ışık tutan, resim kelime eşleştirme testidir.

 

Gessell:  2- 6 yaş arası çocukların görsel motor ve algı gelişiminin değerlendirildiği bir gelişim testidir.

 

Metropolitan: 5 yaş 6 ay ile 6 yaş 0 ay arsındaki çocuklara uygulanabilen, çocuğun ilkokula başlamaya hazır olup olmadığını ölçen, bir okul olgunluk testidir.

 

Frostig: Çocukların görsel algılarını değerlendirmeye yardımcı olan bir algı testidir. 5 yaş 6 ay ile 6 yaş 0 ay arasındaki çocuklara uygulanabilen, çocuğun ilkokula başlamaya hazır olup olmadığını ölçen, bir okul olgunluk testidir.

 

Benton Görsel Bellek Testi: 8 yaş üzeri bireylere uygulanabilen, bireyin dikkat, algı ve bellek durumuna dair bilgi verebilen, dikkat eksikliğinin tespit edilebildiği bir dikkat ve algı testidir.

 

BENDER GESTALT : Bu test, çocuklarda görsel motor işlevini görmek için gelişimsel bir test olarak kullanılarak hem yetişkin, hem de çocuklarda geriliği, regresyonu, fonksiyon kaybını ve organik beyin hasarlarını saptamaya ve özellikle regresyon vak’alarında da kişilik sapmalarını bulmaya ışık tutmaktadır (zekâ geriliği, afazi, çeşitli organik beyin hasarları, psikozlar, gerçek olmayan hastalanmalar gibi).

 

EĞİTİM PROGRAMININ UYGULANMASI: Eğitimde katılımcılara teorik bilgiyle birlikte uygulama örnekleri sunulacak ve farklı raporlama örnekleri gösterilecektir. Teorik bölüm sonrasında her bir katılımcı en az 2 çocuğa uygulama yaparak, hem uygulamasını hem de raporunu sunacaktır.

 

OBJEKTİF TESTLERİ UYGULAYICI EĞİTİMİ HAKKINDA

BİLGİ ALMAK VE KAYIT OLMAK İÇİN:

0322 458 0 458

0507 204 61 82


DİKKAT VE ALGI TESTLERİNİ ALMAK İÇİN TIKLAYINIZ


 

 

PROJEKTİF TESTLER EĞİTİMİNİ ALMAK İÇİN TIKLAYINIZ

Kategoriler:
0
Erzurum Eğitim Sertifika