Eğiticinin Eğitimi Sertifika Programı


1,450.00 

E-Devlette Sorgulanabilir Sertifika %100 Öğrenme Garantisi Üniversite Onaylı Sertifika En Uygun Fiyat, En Kapsamlı Eğitim

 EĞİTİCİNİN EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI

 

          İnsan kaynakları yöneticilerine dönük iş yerlerinde çeşitli konularda eğitim programları uygulamayı hedefleyen kişilere,  İş yeri hekimi, iş güvenliği uzmanlarına yönelik olarak hazırlanmıştır. Bu eğitimle katılımcılar, kurumlarında düzenlenecek hizmet öncesi ve hizmet içi eğitim faaliyetlerini, planlama, yürütme ve değerlendirme bilgi ve becerilerine sahip olacaklardır.İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk Ve Eğitimleri Hakkında ve İşyeri Hekimi Ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk Ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelikte istenen Eğiticilerin Eğitimi belgesi almak isteyenler de bu eğitimi alarak resmi eğitici olabilirler. 

 

SON BAŞVURU TARİHİ : 24 EYLÜL 2022   CUMARTESiKatılımcılar;

 

  • İşyeri hekimliği yapmak isteyenler doktorlar (Hekimler),Sağlık personelleri
  • İş güvenliği uzmanlığı eğitimleri vermek isteyenler (İSG Uzmanları),
  • Eğitim kurumlarının eğitici kadrosu, 
  • Eğitici olarak görev yapan veya yapmak isteyenler, 
  • İşletmelerde personellere eğitim veren eğitmen, eğitim görevlisi olarak görev yapmakta olanlar veya görev almak isteyenler,
Kategoriler:
0
Erzurum Eğitim Sertifika