-22%

Bebek ve Çocuk Bakıcısı Eğitimi


1,950.00  2,500.00 

E-Devlette Sorgulanabilir Sertifika %100 Öğrenme Garantisi Üniversite Onaylı Sertifika En Uygun Fiyat, En Kapsamlı Eğitim

 Bebek ve Çocuk Bakıcısı Eğitimi Sertifikası

 • Anaokulu,
 • Okul öncesi
 • Kreş
 • Çocuk bakımevlerinde öğretici yada / öğretici yardımcısı olarak çalışmak için,
 • Evlerde Çocuk Bakıcılığı yapmak isteyenler,

 

 
KİMLER KATILABİLİR?

En az ilkokul mezunu olmak, Türkiye ve dünyanın her yerinden dileyen herkes bu eğitime başvuru yapabilir

 

 
BU EĞİTİM KATILIMCILARA NE SAĞLAR?

Mesleğin gerektirdiği yeterlikleri kazanan bireyler;

 

 • Okul öncesi çocuklara yönelik özel kurumlarda öğretici olarak derse girebilir.
 • Anaokulu, kreş ya da çocuk bakım evlerinde öğretici / öğretici yardımcısı olarak çalışabilirler

 

 
EĞİTİM İÇERİĞİ
 • Birey Gelişimi
 • Psikomotor Gelişim
 • Bilişsel Gelişim
 • Dil Gelişimi
 • Sosyal Gelişim
 • Duygusal Gelişim
 • Ahlak Gelişimi
 • Süt, Uyun, Okul ve Ergenlik
 • Oyun Etkinlikleri
 • Uyumsuz Çocuklar
 • Türkçe Dil Etkinlikleri
 • Drama Çalışmaları
 • İletişim
 • Çocukla İletişim
 • Drama Uygulamaları
 • Çocuk Rus Sağlığı
 • Oyuncak Yapımı
 • Çocuk Beslenmesi
 • Anne ve Çocuk Sağlığı
 • İlkyardım
 • Animasyon
 
AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞINDAN:

ÖZEL KREŞ VE GÜNDÜZ BAKIMEVLERİ İLE ÖZEL ÇOCUK KULÜPLERİNİNKURULUŞ VE İŞLEYİŞ ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİKBİRİNCİ BÖLÜM

 

 
ÇOCUK BAKICISININ NİTELİKLERİ

MADDE 28 – (1)

 

 • Çocuk bakıcılarında; lise mezunları öncelikli olmak üzere; en az kendi döneminin zorunlu eğitiminden mezun olup, KAMU KURUMLARI TARAFINDAN ONAYLI çocuk bakımı alanında düzenlenmiş bir sertifika sahibi olma şartı aranır. Kız meslek lisesi mezunlarında sertifika şartı aranmaz.
 
ÇOCUK BAKICISININ GÖREV VE SORUMLULUKLARI
 1. MADDE 29 –  Çocuk bakıcısının görev ve sorumlulukları şunlardır:
  • a) Sorumlu bulunduğu gruptaki çocukların öz bakımlarının karşılanmasına yardımcı olur.
  • b) Çocuklarla birlikte olduğu süre içinde, karşılaştığı önemli olayları ve hasta çocukları grup sorumlusuna bildirir.
  • c) Kuruluş bünyesinde, çocuklara yönelik hazırlanan plan ve programlar doğrultusunda kendisine verilen diğer görev ve hizmetleri yerine getirir.
  • ç) Sorumlu bulunduğu gruptaki grup sorumlusunun verdiği görevleri yapar.
  • (2) Çocuk bakıcısı kuruluşun temizlik ve diğer işlerinde çalıştırılamaz, yaptığı iş ve işlemlerden kuruluş müdürüne karşı sorumludur.
Kategoriler:
0
Erzurum Eğitim Sertifika