-12%
, , ,

Aile Danışmanlığı Eğitimi 620 Saat

Devlet Üniversitesi Onaylı Sertifika

Aile Danışmalığı Eğitimi 620 Saat Müfredat sürecini, sadece sorunlar olduğunda danışılan bir eğitimi modeli gibi düşünmemeliyiz. Aile bireylerinin birbirlerini daha iyi tanımlarına, gerçekte anlamda neyi sevdiklerini ve nelerden çok fazla hoşlanmadıklarını tespit etmek ve yaşamlarımıza uyarlamak adına da önemli bir eğitim sistemidir. Hemen Başvurmak İçin +90 530 354 96 66

6,250.00  7,100.00 

E-Devlette Sorgulanabilir Sertifika %100 Öğrenme Garantisi Üniversite Onaylı Sertifika En Uygun Fiyat, En Kapsamlı Eğitim

Aile Danışmanlığı Eğitimi 620 Saat, aile bireylerinin daha sağlıklı, huzurlu ve mutlu yaşamalarını, aile içerisinde yaşanan bireylerinin farkındalığın yükselmesini, aile içinde yaşanan problemlerin daha hızlı ve kalıcı çözümler üretebilmesini, yaşam içinde unuttuğumuz aile değerlerinin hem psikolojik hem de bilimsel olarak yaklaşılmasını sağlayan, uzman profesyoneller tarafından verilmesi gereken bir eğitim modelidir.

Aile Danışmalığı Eğitimi sürecini, sadece sorunlar olduğunda danışılan bir eğitimi modeli gibi düşünmemeliyiz. Aile bireylerinin birbirlerini daha iyi tanımlarına, gerçekte anlamda neyi sevdiklerini ve nelerden çok fazla hoşlanmadıklarını tespit etmek ve yaşamlarımıza uyarlamak adına da önemli bir eğitim sistemidir. Çünkü Aile Danışmanlığı Eğitimi ile, aile için de birbirimize ne kadar duyarlı olmamız gerektiğini, duyarlı olarak kazanımlarımızın nelere olabileceğini çok rahat bir şekilde öğrenmemize yardımcı olacaktır.

Hatta Aile Danışmanlığı Eğitimi, evliliğin ne kadar önemli ve doğal olduğu kadar, mutsuz giden ve bitmeye mahkum olan evliliğin boşanma sürecinde de çok önemli rol oynadığını bilerek hassas yaklaşmamızı sağlayan eğitim sistemdir.

Aile Danışmanlığı Eğitimi İçeriği

AİLE DANIŞMANLIĞINA GİRİŞ VE TEMEL KAVRAMLAR
1  Psikolojinin Temel Kavramları
2 Danışmaya ait Temel Kavramlar
3 Aile sistemi
4 Aile organizasyonu ve fonksiyonellik
5 Patolojik aile yapısı
6 Aile yaşam döngüsü
7 Bir sistem olarak aile
8 Yaygın dört aile yapısı
9 Ebeveyn Tutumları
10 Çocuk ve Ergenlerde Gelişim Dönemleri
11 Gelişim Görevlerinin Yerine Getirilmesinde Ailenin Rolü
12 Aile Danışmasında Kültürel Duyarlılık
13 Kişilik ve Kişilik Kuramları
 
TEMEL PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK BECERİLERİ VE AİLE DANIŞMANLIĞINDA KULLANIMI
1 Bireysel Danışma Beceri ve Teknikleri
2 Bireyi Tanıma Teknikleri
3 Bireysel Danışma ve Aile Danışmasının Karşılaştırılması
4 Aile Danışmanın Rol ve Görevleri
5 Aile Danışmasının Temel Aşamaları
6 Aile Danışmanın Nitelikleri
7 Aile Danışmanlığı Beceri ve Teknikleri
8 Aile Danışmanlığı Örnek Yapılanma Modeli
9 Aile Danışma sürecinde yapılan hatalar
10 Danışmada Etik İlkele
   
AİLE DANIŞMANLIĞI KURAMLARI ve TEKNIKLERİ
1 Yapısal Aile Terapisi
2 Aile Sistemleri Terapisi
3 Stratejik Aile Terapisi
4 Yaşantısal – İnsancıl Aile Terapisi
5 Psikodinamik Aile Terapisi
6 Bilişsel Davranışçı Aile Terapisi
   
AİLE DANIŞMANLIĞINDA POST MODERN YAKLAŞIMLAR VE TEKNIKLER
1 Çözüm Odaklı Aile Danışması
2 Öyküsel (Narrative) Aile Danışması
3 Etkileşimsel Aile Terapisi/ Stratejik Aile Terapisi Teknikleri
4 Sevgi Üçgeni Aile Terapisi Teknikleri
 
  AİLE DANIŞMANLIĞI SÜRECİ
1 Ailenin karşılanması
2 Ailenin probleminin tanımlanması
3 Probleme uygun strateji seçimi
4 Terapötik Süreç
5 Ailedeki dinamikleri anlama
6 Terapötik sürecin Yapılandırılması
7 Geribildirim alma süreci
8 İzleme sürecinin yapılandırılması
9 Vaka formülasyonu yapma;
10 Aile danışmanlığını sonlandırma süreci;
11 Müdahaleler
12 Aile Danışma sürecinde yapılan hatalar
13 Aile danışmasının rol ve fonksiyonu
14 Aile danışmasında etik ilkeler
 
AİLE DANIŞMANLIĞINDA ÖZEL KONULAR
1  Depresyon, Yeme Bozuklukları, Panik Atak Bozuklukları Gibi Özel Durumlarda Aile
2 Danışmanlığı Uygulamaları
3 Ailede Krize Müdahale
4 Boşanma süreci
5 Özel durumlarda (Boşanma, ölüm, hastalık gibi) çocuklara yaklaşım
6 Duygusal ve davranışsal sorunlarda çocuklara yaklaşım
7 Çocukların evden ayrılması
8 Çocukta Okul Sorunları
9 Ergenlik Sorunları
10 Özel Gereksinimli Çocuğu Olan Aileler
11 Aile içi şiddet
12 Çocuk istismarı ve ihmali
13 Aldatma Psikolojisi
14 Çiftler Arasında Yaşanan Temel Sorunlar
15 İletişim
16 Kültür
17 Çatışma
18 Eşlerin birbirlerinin akrabaları ile ilişkileri
19 Cinsiyete özgü genellemeler
 

ÇİFTLERDE VE AİLELERDE CİNSEL SORUNLAR VE ÇÖZÜM YOLLARI

CİNSEL TERAPİ MODUL 1
1 Cinsellikle ilgili temel kavramlar
2 Cinsellik kavramı ve cinselliğin konuşulması
3 Cinsel Sağlık ve Üreme Sağlığı
4 Ailede sağlık bilinci
5 Çocuklarda cinsel eğitim
6 Çocukluk, ergenlik çağı ve cinsel yaşam
7 Ailede cinsel sorunlar
CİNSEL TERAPİ MODUL 2
1 Kadınlarda en sık görülen cinsel problemler
2 Vajinismus (ilişkiye girememe),
3 Cinsel isteksizlik,
4 Orgazm olamama,
5 Cinsel tiksinti.
6 Erkeklerde en sık görülen cinsel problemler
7 Erken boşalma,
8 Sertleşme problemleri,
9 Cinsel isteksizlik,
10 Orgazm olamama.
CİNSEL TERAPİ MODUL 3
1 Cinsel işlev bozukları ve yaklaşım biçimleri(kadın ve erkek)
2 Cinsel İstek Bozuklukları
3 Cinsel istekte azalma (hipoaktif cinsel istek) bozukluğu
4 Cinsellikten tiksinme bozukluğu
   
CİNSEL UYARILMA SORUNLARI
1 Kadında cinsel uyarılma bozukluğu
2 Erkekte sertleşme bozukluğu
 
ORGAZMLA İLGİLİ SORUNLAR
1 Kadında orgazm bozukluğu
2 Erkekte orgazm bozukluğu
3 Erken Boşalma  
4 CİNSEL AĞRI BOZUKLUKLARI
5 Disparoni (Cinsel ilişkide ağrı duyma)
6 Vajinismus 
7 Cinsel yolla bulaşan hastalıklar ve korunma yolları
8 Hamilelik ve cinsel sorunlar
9 Yaşlılık dönemi cinsel konular (Menopoz, Andropoz)
 

AİLEDE EĞİTİM SÜRECİ, KOÇLUK BECERİLERİ VE ÖĞRENCİ KOÇLUĞU 

1 Aile içinde öğrenme
2 Ailede sosyal beceri kazanımı
3 Okul-aile ilişkisi/İletişimi
4 Çocuğun okulla ilgili sorunları
5 Çocuğun eğitim sürecinde ailenin fonksiyonu
6 Özel eğitim kapsamında çocuğu olan ailelere destek
7 Günlük yaşamda aile okuryazarlığı becerilerinin kazanılması
8 Çoklu zekâ uygulamalarının ve öğrenme stillerinin ailede kullanımı
9 Çocuğun Eğitim Sürecinde Ailenin Fonksiyonu
10 Eğitim Sistemi
11 Koçluk Sistemi
12 Öğrenci Koçluğu Sistemi
13 Kişilik Yapısı ve Türleri
14 Aile Sistemi
15 Ergenlik Özellikleri ve Gelişim Süreci
16 Ergen Çekabı
17 Çoklu Zeka Kuramı
18 Beynin İşlevi
 
AİLEDE EĞİTİM SÜRECİ, KOÇLUK BECERİLERİ VE ÖĞRENCİ KOÇLUĞU
1 Hedef Belirlemenin Önemi
2 Öğrenmenin Önemi
3 Dikkat Konsantrasyon
4 Sorumluluk Bilinci
5 Motivasyon
6 Ders Çalışmaya Hazırlık Süreci ve Çalışma Ortamı
7 Planlı ve Programlı Çalışma Teknikleri
8 Etkin Okuma-Dinleme ve Not Tutma
9 Sınava Hazırlık Süreci
10 Zaman Yönetimi
11 Sınav Teknikleri
12 Öğrenciyi Keşfetmek
13 Öğrencinin Kendini Keşfetmesini Yardım Etmek
14 Pozitif Yaşam Becerileri
15 Kendini İfade Edebilmenin Önündeki Engeller
16 Atılganlık Eğitimi
17 Hayır Diyebilmek
18 Olayları Ele Alma ve Analiz Edebilme Yeteneğinin Geliştirilmesi
19 Problem Çözebilme Yeteneğinin Geliştirilmesi
20 Öğrenicinin Kendi İle İlgili Karar Verme Yeteneklerinin Geliştirilebilmesi
 
ÖĞRENCİ KOÇLUĞU UYGULAMA
   Öğrenci Koçluğu Eğitiminde teorik bilgi ile paralel olarak aktarılan her teknik ve bilginin pekiştirilmesi ve içselleştirilmesi için örnek uygulama seansları yapılmaktadır. Böylece öğrenci Koçluğuna adım atan koç adaylarımız eğitimin daha ilk gününden bir ‘Koç’ olmayı deneyimlemektedir.
 

OBJEKTİF TESTLER UYGULAYICI EĞİTİMİ 

1 Catell 2a zeka testi: (Catell Culture Free Intellegence Test)
2 Catell 3a zeka testi: (Catell Culture Free Intellegence Test)
3 Kent E.G.Y Testi:
4 Goodenough Harris  Zekâ Testi: 
5 Porteus Labirenti: 
6 D2 Dikkat Testi: 
7 Frankfurter Dikkat Testi:
8 Metropolitan Okul Olgunlugu Testi: 
9 Ankara Gelişim Tarama Envanteri (Agte)
10 Gessel Testi: 
11 Peabody Kelime Anlama Testi: 
12 Bender Gestalt : 
13 Frostig Gelisimsel Görsel Algi Testi: 
14 Benton Görsel Bellek Testi: 
 
PROJEKTİF TESTLER UYGULAMA VE RAPORLAMA EĞİTİMİ
1 Children’s Apperception Test (C.A.T.):
2 Tematik Algı Testi (T.A.T.):
3 (F.A.T.)
4 Louisa düss Psikanalitik Hikayeler Testi:
5 Beier Çocuk ve Yetişkinler İçin Cümle Tamamlama Testi
 
 ÇOCUK RESİMLERİ ANALİZİ VE PSİKOLOJİK RESİM TESTLERİ EĞİTİMİ
1 Resim Analizinin Tarihçesi
2 Çocuk ve Resim 
3 Bir İfade Aracı Olarak Çocuk Resmi 
4 Çocuk Resminin Gelişim Aşamaları
5 Çocuk Resmindeki Sembolik İfadeler
6 Zeka, Kişilik ve Yakın çevre özelliklerine göre çocuk resminin değerlendirilmesi.
7 Çocuk Resimlerinin Analizinde Uzmanların Dikkat Etmesi Gereken Noktalar Nelerdir?
8 Resim Terapisi tekniklerinden örnekler
9 Örnek Resim İncelemeleri
10 Psikolojik Resim Testlerini Uygulama Yöntemleri
11 Psikolojik Değerlendirmede Kullanılan Resim Testleri
12 Bir insan çiz,
13 Varolmayan bir hayvan çiz,
14 Bir aile çiz testi,
15 Kinetik aile çizim testi,
16 Yağmur altında dolaşan kadın çiz testi,
17 Bir kaktüs çiz testi,
18 Bir ev-ağaç ve insan çiz testi,
19 Bir bahçe çiz testi,
20 Goodenough Harris adam çiz testi,
 

ÇOCUKLA OYUN TERAPİSİ VE ÇOCUKLU AİLELERE YÖNELİK YAKLAŞIMLAR. + (SÜPERVİZYON)

OYUN TERAPİSİ MODUL 1
1 Oyun nedir?
2 Çocuk için oyunun önemi ve yeri
3 Çocukta oyunun gelişim aşamaları
4 Oyun Terapisine Giriş
5 Oyun terapisi nedir?
6 Oyun Terapisinin Tarihi
7 Oyun Terapisinde Temel Beceriler ve Kavramlar
8 Oyun Terapisinde Oyun ve Oyuncağın Metaforik Anlamları
9 Oyun Terapistinin Özellikleri, Çocukla Olan İlişki, Empatinin Kullanımı
OYUN TERAPİSİ MODUL 2
1 Oyun odası nasıl hazırlanmalıdır?
2 Oyuncak seçimi nasıl yapılır?
3 Oyun Odası ve Önerilen Malzemeler
4 Oyun Terapisi ve Çocuk Gelişimi
5 Oyunun İyileştirici Etkileri
6 Oyun Terapisinde Bağlanma ve Nesne İlişkileri Teorileri
7 Farklı oyun terapisi yaklaşımları
8 Non Direktif Oyun Terapisi
9 Child Centered ( Çocuk Merkezli Oyun Terapisi )
10 Filial Therapy
11 Seans Yönetimi ( Başlama ve Sonlandırma)
12 Oyun Terapisinde Sınır Koymak
13 Rol Canlandırma Çalışmaları (Rol-playing)
     OYUN TERAPİSİ UYGULAMA VE SÜPERVİZYON
1 Vaka Örneklerinin Çalışılması
2 Vaka Örneklerinin Çalışılması
 
 AİLE DANIŞMANLIĞINDA VAKA TARTIŞMALARI VE KLİNİK UYGULAMALAR
Aile Danışmanlığı Uygulama Örnekleri
1 Teorik Dersler Kapsamında Kazanılan Becerilerin Sınıf İçinde Rol-Playing Metodu ile Kuramsal Bazda Uygulamaya Koyulması
2 Sınıf İçi Geri Bildirimler
3 Konsültasyon
4 Sınıf Tartışmaları
Aile Danışmanlığında Vaka Örnekleri
1 Aile Danışmanlık Merkezlerinde gerçekleştirilen danışmanlık seanslarının danışanlardan izin alınarak kursiyerlere sunulması, yapılandırılması ve çözüm yolları üzerinde tartışılması
2 Aile Danışmanlığında Süpervizyon
3 Ailelerle Yapılan Görüşmelerin Sınıf İçinde Süpervizör Hocaya Sunulması ve Beraberce Vakaların Yapılandırılması
4 Adayın Sonraki Seanslara Hazırlanması
5 Tüm Seansların İncelenmesi ve Geribildirim Verilmesi
 
HUKUKİ BOYUTUYLA AİLE SORUNLARI VE MÜDAHALELERİ
AİLE VE ÇOCUK HUKUKU
1 Aile mahkemeleri ve işleyişi
2 Genel olarak hukuki boyutuyla nişanlanma ve evlenme süreci
3 Evlenmede eşlerin hak ve yükümlülükleri
4 Evlilik süresince edinilen malların tabi olduğu hukuki rejim
5 Aile içi şiddet ve korunma yolları
6 Boşanmaya neden olan hukuki sebepler
7 Arabuluculuk
8 Boşanmanın hukuki sonuçları: Nafaka, çocukların velayeti vb.
Aile Danışmanlığı Eğitimi Ders Programı
AİLE DANIŞMANLIĞI EĞİTİM PLANI
HAFTA KONU EĞİTMEN SÜRE
1 AİLE DANIŞMANLIĞINA GİRİŞ VE TEMEL KAVRAMLAR M.U 20 SAAT
2 OBJEKTİF TESTLER UYGULAYICI EĞİTİMİ A.B.Y 20 SAAT
3 TEMEL PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK BECERİLERİ VE AİLE DANIŞMANLIĞINDA KULLANIMI M.U 20 SAAT
4 PROJEKTİF TESTLER UYGULAMA VE RAPORLAMA EĞİTİMİ E.U 20 SAAT
5 AİLE DANIŞMANLIĞI KURAMLARI ve TEKNIKLERİ M.U 20 SAAT
6 AİLEDE EĞİTİM SÜRECİ, KOÇLUK BECERİLERİ VE ÖĞRENCİ KOÇLUĞU – MODÜL I A.B.Y 20 SAAT
7 AİLEDE EĞİTİM SÜRECİ, KOÇLUK BECERİLERİ VE ÖĞRENCİ KOÇLUĞU – MODÜL II Ş.İ.G 20 SAAT
8 AİLE DANIŞMANLIĞINDA POST MODERN YAKLAŞIMLAR VE TEKNIKLER E.U 20 SAAT
9 AİLE DANIŞMANLIĞI SÜRECİ M.U 20 SAAT
10 ÇOCUK RESİMLERİ ANALİZİ VE PSİKOLOJİK RESİM TESTLERİ EĞİTİMİ E.P 20 SAAT
11 ÇOCUKLA OYUN TERAPİSİ VE ÇOCUKLU AİLELERE YÖNELİK YAKLAŞIMLAR. + (SÜPERVİZYON) Ş.İ.G 20 SAAT
12 ÇİFTLERDE VE AİLELERDE CİNSEL SORUNLAR VE ÇÖZÜM YOLLARI M.U 20 SAAT
13 ÇİFTLERDE VE AİLELERDE CİNSEL SORUNLAR VE ÇÖZÜM YOLLARI M.U 20 SAAT
14 VAKA TARTIŞMALARI VE KLİNİK UYGULAMALAR D.S 20 SAAT
15 AİLE DANIŞMANLIĞINDA TRAVMA VE YAS TERAPİ UYGULAMALARI Ş.İ.G 20 SAAT
16 HUKUKİ BOYUTUYLA AİLE SORUNLARI, MÜDAHALE YÖNTEMLERİ VE UYGULAMALAR D.O 20 SAAT
17 AİLE DANIŞMANLIĞINDA ÖZEL KONULAR M.U 20 SAAT
18 ÇOCUKLA GÖRÜŞME TEKNİKLERİ H.A 20 SAAT
ÖNEMLİ AOF ve Ulusal sınav haftaları ders yapılmamaktadır. Programda değişiklik yapma hakkı saklıdır.    

Aile Danışmanlığı Eğitimine Kimler Katılabilir

 • Aile Danışmanlığı Eğitimine Sosyal Hizmet Mezunlar
 • Psikoloji Mezunları
 • Aile Danışmanlığı Eğitimine Sosyoloji Mezunları
 • Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Mezunları
 • Aile Danışmanlığı Eğitimine Tıp Fakültesi Mezunları
 • Hemşirelik Mezunları
 • Aile Danışmanlığı Eğitimine Çocuk Gelişimi Eğitiminin Herhangi Birinden 4 Yıllık Fakülte Mezunu Olanlar
 • Mesleğin Gerekliliğini Yerine Getirecek Herhangi Bir Fiziksel Vb. Engeli Olmayanlar
 • Aile Danışmanlığı Eğitimine ve Bu Alanda Kendini Geliştirmek İsteyen Herkes
Aile Danışmanlığı Eğitimi İstihdam Alanları
 • Aile Danışmanlığı Sertifikası ile Aile Danışmanı Merkezlerinde Aile Danışmanı Olarak Çalışabilir
 • Belediyelere Ait Danışma Merkezlerinde Çalışabilir
 • Aile Danışmanlığı Sertifikası ile Resmi ve Özel Kurumlarda Alan Değişikliği Yapmak İsteyenler
 • Psikolojik Danışma Merkezlerinde Çalışabilir
 • Aile Danışmanlığı Sertifikası ile Sivil Toplum Kuruluşlarında
 • Özel Hastaneler de Çalışabilir
 • Aile Danışmanlığı Sertifikası ile Kendi Aile Danışmanlık Merkezini Açabilir

Aile Danışmanlığı Eğitimi İle İlgili Haberler İçin Lütfen Linke Tıklayınız…<%2

Sertifika Türü

Devlet Üniversitesi Onaylı Sertifika

0
Erzurum Eğitim Sertifika